אני

היא רוצה לכתוב באני.
אני רוצה לכתוב באני.
לאפשר לה לגעת,
לאפשר לי לנגוע.
באותה חשיפות
של עיפרון יוצר על דף,
משקף אותה לעצמה,
מפשיט אותי לעיניי.
לא עוד "ההיא",
הנני,
אני.