סדנת הדגל של תקשורת מאפשרת

סדנה תהליכית של 5 מפגשים בני 3 שעות ללמידה ותרגול יסודות התקשורת המקרבת.

בסדנה נעסוק בביסוס התפיסה, הכלים ומיומנויות הבסיס של התקשורת המקרבת כגון דיוק ובהירות של מה חשוב לי לבטא עכשיו, חיבור לרגשות שלנו והעשרת השפה הרגשית, איך לשמוע את האחר מעבר לשיפוטים שלנו, הקשבה אמפטית, כיצד לבקש את מה שאנו זקוקים לו ולהעמיק את שיתוף הפעולה במערכות היחסים בחיינו, תנועה מאי הסכמה אל עבר חיבור, ועוד.

הסדנה מבוססת על למידה מתוך תרגול. במהלך הסדנה נתרגל את המיומנויות השונות, נשתף בשיח קבוצתי ונשים דגש על הטמעה בין המפגשים על ידי הצעות להתבוננות, תרגול והצעות העמקה. כך, הסדנה היא ממש תהליך של חודש הטמעה של מיומנויות הבסיס של התקשורת המקרבת.

לפרטים על סדנה עבורך: