אופטימיות

אומרים ש-

אופטימיות ורודה.

גם היא, כמו סלמון,

שוחה נגד הזרם.